Názov: ENERTEX, spol. s r.o.

Ulica: Gruzínska 4

PSČ a mesto: 821 05 Bratislava 2

IČO:  35806290

IČ DPH: SK2020224195

 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 23512/B

 

Kontakt: mobil  0908719559      e-mail : j.g@enertex.sk

                            0908764483               l.b@enertex.sk

 

Stredisko : Strojnícka 7   ,821 07 Bratislava  Fax: 02/43425210